VÅRNADSTVIST

Föräldern som inte kan enas i frågor som rör barnen kan ivända sig till kommunens familjerätt. Om inte det är en framkomlig väg kan Familjen Advokat dig i frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Det är viktigt att du kontaktar oss tidigt i processen, särskilt om du fått brev från motpartens advokat. Vi på Familjens Advokat erbjuder hög kompetens inom området och är flitigt anlitade familjerättsadvokater.

Familjens Advokat är ditt stöd under hela domstolsprocessen och vi ger även råd om hur du ska agera i förhållande till familjerätten och social myndigheter som ofta spelar en viktig roll för utgången i dessa mål. Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal. Blir det aktuellt med rättegång har vi en gedigen processvana med lång erfarenhet från familjerättsliga mål.