SÄRSKILD FÖRETRÄDE FÖR BARN

Familjens Advokat förordnas regelbundet som särskild företrädare för barn. Våra advokater har gedigen erfarenhet och kunskap kring barn i dessa svåra situationer. Våra advokater har ett väl beprövat arbetssätt som sätter höga krav på samarbete med andra myndigheter såsom skola, förskola, socialtjänst och polis.

Våra advokater och jurister är djupt engagerade i barns rättigheter och arbetar med särskild omtanke och medkänsla i dessa svåra mål. Viktigast för oss är att barnets bästa tas tillvara och att barnet inte tar skada i den rättsliga processen.