Suzanne El Khayat Ali

FA-Element

Advokat

Huvudområden

 • Familjerätt

 • Målsägandebiträde

 • Särskild företrädare för barn

 • Försvararuppdrag

 • Mål om LVU,LVM,LPT,LRV

 • Utlänningsrätt

Utbildning

 • Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt

 • Jur.kand. Göteborgs universitet

 • Master of Laws (LL.M), Univeristy of Newcastle

 • Bachelor of Laws with Honours (LL.B), Univeristy of Newcastle

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund

+46 (0) 31 - 13 05 33

suzanne@familjensadvokat.com

Suzanne El Khayat Ali är advokat på byrån och arbetar inom byråns samtliga rättsområden. Hon åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerättsliga mål rörande vårdnad, boende och umgänge med barn och migrationsmål. Hon åtar sig även uppdrag som rör LVU-, LVM- och LPT.

Suzanne har tidigare erfarenhet av humanjuridik då hon arbetat under en längre tid på advokatbyrå i Stockholm. Innan Suzanne började arbeta hos Familjens Advokat tjänstgjorde hon som tingsnotarie vid Vänersborgs tingsrätt.

Suzanne talar även arabiska och engelska.