Lisa Bjelkholm

FA-Element

Paralegal

Huvudområden

  • Administrationsansvarig

  • Rättsutredningar

Utbildning

  • Paralegalutbildning 2 år

+46 (0) 31 - 13 05 33

lisa@familjensadvokat.com

Paralegalutbildning 2011-2013

Advokaterna Hurtig & Partners 2013-2016

Familjens Advokat 2016

Lisa Bjelkholm är administrationsansvarig på byrån, sköter den löpande faktureringen och hjälper advokaterna med juridiska utredningar. På fritiden spelar Lisa fotboll och har ett stort intresse för resor och andra kulturer. Lisa är navet i advokatbyrån och den man alltid kan nå när ombuden är ute på uppdrag.