Lena Wiström Klingefjäll

FA-Element

Advokat och Delägare

Huvudområden

  • Familjerätt

  • Försvararuppdrag

  • Målsägandebiträde

  • Särskild företrädare för barn

  • Mål om LVU,LVM,LPT,LRV

  • Utlänningsrätt

  • Socialrätt

Utbildning

  • Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

+46 (0) 31 - 13 05 33

lena@familjensadvokat.com

Advokaten Lena Wiström Klingefjäll arbetar främst som familjerättsadvokat och brottmålsadvokat i Göteborg. Lena har gedigen erfarenhet av att driva vårdnadsmål och har även flera års erfarenhet av arbete med utlänningsrätt. Lena förordnas löpande som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och försvarare. Många klienter väljer själva Lena som målsägandebiträde och offentligt biträde LVU.