Caroline Högberg

FA-Element

Advokat och Delägare

Huvudområden

  • Familjerätt

  • Försvarare

  • Målsägandebiträde

  • Särskild företrädare för barn

  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU

  • Utlänningsrätt

  • Socialrätt

Utbildning

  • Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet 2002

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

+46 (0) 31 - 13 05 33

caroline@familjensadvokat.com

Advokaten Caroline Högberg åtar sig främst uppdrag som familjerättsadvokat, målsägandebiträde, försvarare i brottmål och offentligt biträde i mål om LVU.

Caroline har spetskompetens inom vårdnadstvister och mål enligt LVU. Caroline inledde sin karriär med 10 års arbete som jurist inom kommunens familjerätt samt jurist inom socialtjänsten. Sedan 2011 har Caroline arbetat med renodlad humanjuridik med fokus på barn och vuxnas rättigheter.

Caroline förordnas regelbundet som offentlig biträde i mål om LVU samt som målsägandebiträde och försvarare i brottmål. Caroline är även flitigt önskad av klienter som själva väljer advokat.