Caroline Högberg

FA-Element

Advokat och Delägare

Huvudområden

  • Familjerätt

  • Försvarare

  • Målsägandebiträde

  • Särskild företrädare för barn

  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU

  • Utlänningsrätt

  • Socialrätt

Utbildning

  • Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet 2002

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

+46 (0) 31 - 13 05 33

caroline@familjensadvokat.com

Advokaten Caroline Högberg åtar sig uppdrag som familjerättsadvokat, försvarare i brottmål, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU.

Caroline har spetskompetens inom vårdnadstvister och mål enligt LVU. Caroline inledde sin karriär med 10 års arbete som jurist inom kommunens familjerätt samt jurist inom socialtjänsten. Sedan 2011 har Caroline arbetat som ombud för privatpersoner och kommuner med fokus på barns och vuxnas rättigheter.

Caroline förordnas regelbundet som offentlig biträde i mål om LVU, målsägandebiträde och offentlig försvarare i brottmål.

Caroline är även flitigt önskad av klienter som själva väljer advokat.