Caroline Högberg

FA-Element

Advokat och Delägare

Huvudområden

  • Familjerätt

  • Försvarare

  • Målsägandebiträde

  • Särskild företrädare för barn

  • Offentligt biträde och ställföreträdare för barn LVU

  • Utlänningsrätt

  • Socialrätt

Utbildning

  • Examen jur kandprogrammet Göteborgs Universitet 2002

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

+46 (0) 31 - 13 05 33

caroline@familjensadvokat.com

Advokaten Caroline Högberg åtar sig uppdrag som familjerättsadvokat, försvarare i brottmål, målsägandebiträde och offentligt biträde i mål om LVU.

Caroline har spetskompetens inom vårdnadstvister och mål enligt LVU. Caroline inledde sin karriär med 10 års arbete som jurist inom kommunens familjerätt samt jurist inom socialtjänsten innan hon blev advokat och ombud för privatpersoner.

Caroline är flitigt önskad som försvarare i brottmål där hon företräder både kvinnor och män som är misstänkta för olika typer av brott. Caroline är en engagerad och kunnig advokat som tar till vara klientens rättigheter genom hela rättsprocessen.

Caroline förordnas även regelbundet av domstolen som offentligt biträde för föräldrar eller barn i mål om LVU, målsägandebiträde i brottmål och offentlig försvarare i brottmål.