Therése Fraenkel

FA-Element

Advokat

Huvudområden

  • Familjerätt

  • Målsägandebiträde

  • Särskild företrädare för barn

  • Försvararuppdrag

  • Socialrätt, LVU, LPT, LRV, LMV

  • Utlänningsrätt

Utbildning

  • Examen jur kand Lunds Universitet 2004

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

+46 (0) 31- 13 05 33

therese@familjensadvokat.com

Therése Fraenkel har en gedigen erfarenhet från arbete i domstol, länsrätt och kammarrätt samt flera år på advokatbyrå.

Therése har varit aktiv jourkvinna på kvinnojour sedan år 2004, som kvinnosamordnare, styrelseledamot, vice ordförande samt ordförande.