MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Våra advokater har lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Du har rätt att välja den avokat eller jurist som ska hjälpa dig under kommande rättsprocess. Kontakta oss direkt eller lämna våra kontaktuppgifter till polisen.

Som målsägandebiträde ger vi stöd under hela rättsprocessen och följer med på samtliga polisförhör och bistår dig under rättegången.

Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd för det brott man varit utsatt för. Skadeståndet kan omfatta ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och kostnader för utebliven inkomst. Vi hjälper dig att tillvarata din rätt till skadestånd med anledning av brott.

För oss är det viktigt att du som målsägande ska känna dig trygg under hela rättsprocessen. Familjens Advokat arbetar för dina rättigheter fullt ut.

Du är välkommen att kontakta oss redan innan du gjort en polisanmälan för råd om hur du bör agera i just din situation.